Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Beiterestriksjoner pga. rovvilt

Spelsau på innmarksbeite (Copyright: LTWhite)

Landbruksdirektoratet har ansvaret for forvaltning av forskrift om kompensasjon ved restriksjoner i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt.

 • Kompensasjon for økte utgifter ved fôring

  Beiterestriksjoner i utmark kan pålegges av hensyn til dyrevelferd. Ordningen skal bidra til å redusere dine utgifter dersom du har mottatt et vedtak om restriksjoner i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt.

  • Mattilsynet gir pålegg om beiterestriksjoner.
  • Søknad om økonomisk kompensasjon sendes fylkesmannen i søkers bostedsfylke innen 31.oktober.
  • Fylkesmannen avgjør søknad om kompensasjon.
  • Landbruksdirektoratet er klageinstans.

   

  Du får kompensasjon etter faste satser

  For dyr på innmarksbeite eller annet inngjerdet eller rovdyrsikret beite er kompensasjonen per dyr per dag begrenset til kr 7,- for småfe og kr 32,- for storfe. Kompensasjonen skal innenfor disse rammene beregnes etter de satsene som benyttes til konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen i vedkommende region.

   

  Det eksisterer for tiden ikke søknadsskjema for ordningen, slik det refereres til i forskriften § 4 Søknad og utbetaling. Beitebruker setter selv opp en enkel søknad som inneholder følgende opplysninger:  

  • Antall dyr som skal slippes på eller er sanket fra det restriksjonsbelagte utmarksbeitet. 
  • Varighet på restriksjonsperioden.
  • Kopi av vedtak fra Mattilsynet og nødvendig dokumentasjon. 

   

Kontakt

Frister

  Lenker