Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Går gjennom LA-MRSA saker på nytt

Landbruksdirektoratet ber fylkesmennene gjennomgå LA-MRSA-saker som er behandlet etter 13. juli 2017, som følge av endringer i rundskriv. Det skal vurderes om erstatningen er riktig beregnet.

Endringer i rundskriv 17/30 gjelder erstatningsberegningen for hus/bygninger, innredning m.v. ved erstatning for pålagt sanering etter sykdom.

Les mer om ordningen med erstatning etter offentlig pålegg i plante- og husdyrproduksjon på fagsiden

Her finner du også rundskrivet «Kommentarer til forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon». 

Kontaktperson

Mer om temaet