Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Ny forskrift om erstatning etter offentlige pålegg på høring

Landbruksdirektoratet sender på vegne av Landbruks- og matdepartementet forslag til ny forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon på høring. Høringsfrist er 21. mars.

Forslaget innebærer en mer lik regulering av hva som erstattes innen husdyr- og planteproduksjon. Forenkling av beregningsregler, tydeliggjøring av hva som erstattes og avvikling av bestemmelser som er lite i bruk skal gi et enklere og mer oversiktlig regelverk.

Det er foreslått endringer i erstatningssatsene for husdyr

Svar på høringen skal sendes Landbruksdirektoratet og høringsfrist er 21.3.2016.

Les om høringen på nettsidene til Landbruksdirektoratet.

Landbruksdirektoratet vil motta et brev fra Landbruks- og matdepartementet i forbindelse med offentlig pålegg og erstatning etter MRSA. Les mer om saken hos departementet.

 

Foto på forsiden: Colourbox.com

Kontaktperson

Mer om temaet