Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Pålagt nedslakting

Lam fra New Zealand (Copyright: Colourbox.com )

Mattilsynet kan pålegge en dyreeier å avlive husdyr, som ledd i å bekjempe smittsomme dyresykdommer. Dyreeieren har rett til erstatning for de dyra som er pålagt avlivet, og for kostnader forbundet med avlivningen.

 • Søknad om erstatning etter pålagt nedslakting av husdyr

  Mattilsynet kan pålegge dyreeieren å gjennomføre andre tiltak for å fjerne smittestoffer.

  Eksempler på tiltak er:
  - rengjøring og desinfeksjon
  - eventuelt destruksjon av maskiner, husdyrinnredning og bygninger

  Dyreeieren har rett til erstatning for utlegg til slike tiltak.  Erstatningen skal redusere tapet og dekker ikke alle ulike kostnader som måtte påløpe som følge av pålegget.  

  Elektronisk søknad: Send elektronisk søknad via Altinn

  Skriftlig søknad om erstatning, vedlagt nødvendig dokumentasjon, skrives på eget skjema LDIR-278 og sendes fylkesmannen.

  For storfé, småfé, fjørfé og gris fastsettes erstatningen etter standardiserte satser som du finner i forskriften §§ 17-22. For andre dyr fastsettes erstatningen etter en vurdering i den enkelte sak. Det utbetales ikke erstatning for hund, katt og selskapsdyr.

  Gjeldende bestemmelser for dyrehold vil kunne få betydning for verdifastsettingen i erstatningssaker. 

  Erstatningsordningen er hjemlet i Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon.