Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Pålagt oppholdsperiode

Lam i fjøs

Foretak som får pålegg om å slakte ned husdyr, eller som frivillig slakter ned fordi de har fått restriksjoner mot å sende småfe på fellesbeite, kan få pålegg om en oppholdsperiode før de kan starte opp med samme drift. Foretaket kan søke om økonomisk erstatning for denne oppholdsperioden.