Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Pålagt oppholdsperiode

Lam i fjøs

Foretak som får pålegg om å slakte ned husdyr, eller som frivillig slakter ned fordi de har fått restriksjoner mot å sende småfe på fellesbeite, kan få pålegg om en oppholdsperiode før de kan starte opp med samme drift. Foretaket kan søke om økonomisk erstatning for denne oppholdsperioden.

 • Søknad om erstatning

  Erstatning kan utbetales hvis den pålagte oppholdsperioden er lenger enn tolv måneder, og oppad begrenset til tre år. Det er et vilkår for erstatning at foretaket starter opp igjen med tilsvarende drift etter oppholdsperioden. 

  Det gis erstatning for tap av husdyrtilskudd, areal- og kulturlandskapstilskudd og tilskudd til dyr på utmarksbeite.

  Det kan søkes om erstatning etter denne ordningen via Altinn

  Det kan også søkes på eget papirskjema som sendes til fylkesmannen (LDIR-278, se menypunkt 'Skjema').

  Ordningen er hjemlet i forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon.

Kontakt

Elektroniske tjenester

Siste nyheter

Lenker