Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Pålagt oppholdsperiode

Lam i fjøs

Foretak som får pålegg om å slakte ned husdyr, eller som frivillig slakter ned fordi de har fått restriksjoner mot å sende småfe på fellesbeite, kan få pålegg om en oppholdsperiode før de kan starte opp med samme drift. Foretaket kan søke om økonomisk erstatning for denne oppholdsperioden.

Kontakt

Elektroniske tjenester

Siste nyheter

Lenker