Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Offentlige pålegg - planteskadegjørere

Epler (Copyright: Colourbox.com)

Mattilsynet kan pålegge foretak å destruere planter som ledd i å bekjempe smittsomme plantesykdomer. Foretaket kan ha rett til erstatning for egenproduserte planter og plantedeler som er pålagt destruert og for kostnader forbundet med saneringen.

 • Erstatning for økonomiske utgifter etter offentlige pålegg

  Ordningen med erstatning etter offentlige pålegg som følge av planteskadegjørere skal redusere tapet for foretak som får store økonomiske utgifter etter et offentlige pålegg. Det dekker ikke alle ulike kostnader som måtte påløpe som følge av pålegget.

  Du kan ikke få erstatning for tap som du kan forsikre deg mot gjennom allment tilgjengelige forsikringsordninger.

  Det gis erstatning for:
  - planter og plantedeler som pålegges destruert
  - maskiner og redskaper som pålegges destruert
  - nødvendig materiell 
  - arbeidskostnader som er omfattet av pålegget

  Søknaden må sendes til fylkesmannen innen 6 måneder etter at pålegg er gjennomført.  Søknaden kan fremmes elektronisk via Altinn eller på papirskjema (se over).

Kontakt

Elektroniske tjenester

Lenker