Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Radioaktivitet - nedfôringskostnader m.m

Spelsau på innmarksbeite (Copyright: LTWhite)

Dyr som beiter i områder med for høye radioaktivitetsnivåer forårsaket av Tsjernobylulykken kan få for høye radioaktivitetsverdier til å bli godkjent som menneskemat. Radioaktivitetsnivået kan senkes betydelig ved å 'nedfôre' eller fôre med annen mat f.eks kraftfôr og høy/silo eller gress fra innmarksbeite.

Erstatningsordningen skal gi husdyreiere med småfe og storfe kompensasjon for kostnader ved tiltak for å berge radioaktivt kjøtt slik at det kan benyttes til menneskemat.

 • Kostnader og erstatning

  Det utbetales erstatning etter fastsatte satser for følgende utgiftstyper:

  • ordinære nedfôringskostnader
  • utgifter til samling av dyr
  • erstatning for dyr som dør under nedfôring
  • kjøtt som ikke kan nyttes

   

  Søknad om erstatning

  Mattilsynet fastsetter lengden på nedfôringsperioden i tiltakssonene. Kompensasjonstiden er med visse unntak i forskriften fastsatt til 15.08-15.11.

  • Kommunen påser at nedfôring starter i samsvar med nedfôringsperiode vedtatt av Mattilsynet.
  • Søknadsfristen er 6 måneder etter at pålagte tiltak er gjennomført.
  • Fylkesmannen beregner og utbetaler erstatning dersom søknaden tilfredsstiller forskriftens vilkår. Fylkesmannen behandler og utbetaler til brukere og beitelag når det gjelder søknader om samling av dyr og erstatning for dyr som dør under nedforing.

   

  Store fordeler ved å søke elektronisk


  Du kan søke erstatning på internett via Altinn, som for produksjonstilskudd (elektronisk søknad). Dette har fordeler både for søker og forvaltning. Mange av de opplysningene søker må oppgi kan hentes inn automatisk og søknaden sendes til riktig instans.Nærmere opplysninger om ordningen fås hos landbruksforvaltningen i kommunen og hos fylkesmannen. Hvis du skal sende inn søknadsskjema på papir finner du dette under menypunktet Skjema.