Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Færre erstatninger for radioaktivitet i husdyr i 2017

Etter beitesesongen 2017 utbetalte Landbruksdirektoratet 447.000 kroner i erstatning for tiltak som reduserte radioaktivitet hos sau på utmarksbeite. Det var ingen utbetalinger av erstatning for rein.

Sauer-til-sommerbeitre (Copyright: Animalia/Grethe Ringdal)

Det radioaktive nedfallet fra ulykken ved atomkraftverket i Tsjernobyl i 1986 kom som regn over deler av Norge. En rekke kommuner fra Helgeland og sørover har hvert år blitt nøye fulgt opp av myndighetene.

I dag er det 32 år siden ulykken skjedde. Tallet på kommuner der det fortsatt gjøres målinger av radioaktivitet er nå betraktelig redusert.  Landbruksdirektoratets rolle er å utbetale erstatning til sauebønder og reineiere som må gjøre ulike tiltak for å redusere innholdet av radioaktivt cesium i dyr som har beitet i utmark. Ved funn av høye nivåer må dyra fôres ned slik at de kvitter seg med forurensingen.

Tallene for 2017 viser at om lag 500 sau og lam ble pålagt nedfôring på grunn av for høyt innhold av radioaktivt cesium. Dette er noe lavere enn i 2016.

Flere tall og informasjon om erstatning for radioaktivitet finner du på statistikksiden

Erstatning i forbindelse med radioaktivitet og utmarksbeite 2008 - 2017 Foto: Landbruksdirektoratet

Store følger for reindriften
Reindriften ble hardt rammet etter Tsjernobyl-ulykken. Det radioaktive utslippet kom med vinden, og falt ned med regnet i dagene etter ulykken over Nordland, Trøndelag, Hedmark, Oppland og Buskerud. Året etter ulykken ble det utbetalt nærmere 60 mill kroner i erstatning til reineierne, men de siste åra har Landbruksdirektoratet utbetalt stadig færre erstatninger. Verken i 2016 eller 2017 ble det funnet for høye verdier av radioaktive stoffer i tamrein, og det ble dermed ikke utbetalt noen erstatning.

Radioaktivitet i rein - erstatning  ifm tiltak (1986-2017) Foto: Landbruksdirektoratet

 

Mer om temaet