Til innhold (Alt + c + enter)

Veiledning for utfylling av påmelding:

  1. Fyll ut kommune-, gårds-, bruks- og festenummer til eiendommen du skal selge grunnkvote fra. Fra 1.1.2020 er det mange eiendommer som får nytt kommunenummer og gårds- og bruksnummer. Kjenner du ditt nye kommunenummer og gårds- og bruksnummer så bruk dette. Vi godtar også bruk av de gamle numrene. 
  2. Oppgi navnet på eier(e) av eiendommen. 
  3. Oppgi kontaktopplysninger.
  4. Oppgi mengde du vil selge til staten. 
  • Du kan selge hele eller deler av landbrukseiendommens grunnkvote. 
  • Minst 80 % av grunnkvotemengden du selger må selges til staten, resterende kan du selge til privat kjøper innenfor samme produksjonsregion. Mengden du selger privat skal ikke oppgis i dette skjemaet.
  • Du kan også selge hele din grunnkvote til staten.
Oppkjøp av melkekvote
Skriv koden i boksen under
Captcha-bilde