Til innhold (Alt + c + enter)

Landbruksdirektoratet inviterer til seminar der vi presenterer rapporten Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer for 2017.

Tidspunkt: 21.03.2018 kl. 09:30 - 11:30

Sted: Landbruksdirektoratets lokaler i Stortingsgata 28, Oslo

Påmelding - Økologisk produksjon og omsetning i 2017
Captcha-bilde