Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Jordbruks- og matforskning

Ny FFL/JA logo, mars 2015 (Copyright: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri)

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) finansierer forskning og innovasjon i hele verdikjeden fra primærledd til industri- og forbrukerledd. Prosjektene skal dekke viktige kunnskapsbehov og ha god brukermedvirkning.

Årlig brukes ca. 250 mill. kroner til jordbruks- og matforskning. Søknad om midler til utredninger og forprosjekt sendes til Landbruksdirektoratet, mens søknad om midler til Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (KSP) og Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) sendes til Norges Forskningsråd. Utlysningene kunngjøres både på Forskningsrådets og Landbruksdirektoratets hjemmesider.

 • Innspill til prioritering av forskingsområder for 2023

  Informasjon om når innspillfristen blir i 2021, vil komme i begynnelsen av 2021.

 • Utlysning for 2022: Midler til samarbeidsprosjekt

  Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) lyser ut inntil 100 mill. kroner til KSP-prosjekter med oppstart i 2022. Hovedtemaer for utlysningen er knyttet til de landbrukspolitiske målene:

  • Matsikkerhet og beredskap
  • Landbruk i hele landet
  • Økt verdiskaping
  • Bærekraftig landbruk med reduserte klimagassutslipp
  Søknadsfrist: 17. februar 2021

  Søknadene styrebehandles etter planen 10. juni 2021

  Merk: Tidligste oppstart for kompetanse- og samarbeidsprosjekter finansiert av FFL/JA, er 1. januar 2022. 

  UtlysningenSamarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv finner du på Forskningsrådets nettside. 

  Under 
  Aktuelle temaområder, velg: Landbasert mat, miljø og bioressurser. Bla nedover til du kommer til FFL/JA sin utlysning 100 millioner til forskning på jordbruk og matindustri (FFL/JA) eller klikk deg inn via Snarveier i venstre marg.

 • Utlysning for 2022: Midler til Innovasjonsprosjekt i nærings...

  Mer informasjon kommer før jul.

 • Utlysning for 2022: Midler til utredninger og forprosjekt

  Mer informasjon kommer i juni 2021.

 • Rapportering og formidling – utredninger og forprosjekt

  Landbruksdirektoratet forvalter tilskuddene for styrene når de bevilger midler til utredninger og forprosjekt. 

  Underveis
  Prosjekteier skal raskt melde forsinkelser eller endringer i prosjekt- eller finansieringsplan i e-post til sekretariatet for FFL/JA. Begrunnelse og oppdatert plan må legges fram samtidig. Sekretariatet skal godkjenne endringen. Dersom prosjekteier avbryter prosjektet eller ikke gjennomfører det etter planen, kan styrene trekke tilbake eller redusere tilskuddet.

  Krav til sluttrapportering
  Sluttrapporten skal være ferdig og levert i FFL/JAs elektroniske tjeneste senest 3 måneder etter sluttdato for prosjektet. Gjøres ikke dette, regnes prosjektet som avbrutt og tilskuddet faller bort.

  Mal for sluttrapportering i Word skal brukes. Malen er tilgjengelig både i den elektroniske tjenesten i Altinn og under skjema LDIR-486 på Landbruksdirektoratets nettside.

  Informasjon og formidling
  Styrene legger stor vekt på god formidling av resultatene. Sluttrapporten skal  inneholde en populærvitenskapelig oppsummering av prosjektet. Deltagerne i prosjektet har ansvar for å informere alle målgrupper i henhold til formidlingsplanen. Tilsagnet dekker ikke vitenskapelig publisering.

  Finansieringskilden «Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri» skal nevnes i all formidling.

 • Utbetaling – tilskudd til utredninger og forprosjekt

  Landbruksdirektoratet forvalter tilskuddene for styrene når de bevilger midler til utredninger og forprosjekt.

  Anmodning om del- eller sluttutbetaling skal sendes elektronisk til Landbruksdirektoratet. Prosjekteier får tilgang til digital utbetalingsanmodning via Altinn slik:

  1. Logg deg inn i altinn.no
  2. Velg hvem du skal representere (foretak eller privatperson)
  3. Velg Start tjeneste, og eventuelt Videre
  4. Klikk på knappen "Registrer utbetalingsanmodning" under søknaden


  Delutbetaling
  Last opp dokumentasjon på faktiske utgifter i henhold til budsjett. Landbruksdirektoratet kan utbetale tilskudd inntil to ganger per år. Det kan gis delutbetaling på inntil 75 prosent av tilskuddet når en tilsvarende andel av prosjektet er gjennomført. Ved behov kan vi be om ytterligere dokumentasjon i form av kopi av fakturaer, utskrift av hovedbok, reskontro og bankutskrifter.

  Sluttutbetaling og -rapportering
  Ved anmodning om sluttutbetaling, last opp prosjektregnskap. Tilskuddet dekker ikke virksomhetens ordinære drifts- og administrasjonskostnader. MVA skal ikke legges til tilskuddsbeløpet. Hvis kostnadene er mindre enn budsjettert, kan styrene redusere tilskuddet.

  Mal for sluttrapportering i Word skal brukes. Malen er tilgjengelig både i den elektroniske tjenesten og under skjema LDIR-486 på Landbruksdirektoratets nettside.

 • Last ned logo til Forskningsmidlene...

  Finansieringskilden «Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri» skal nevnes i all formidling. Logoen til forskningsmidlene kan lastes her.

  forskningmidlene logo_rgb

  Logo som png-fil
  Logo som eps-fil