Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Økt bevilgning til grøntforskning

Årets jordbruksoppgjør styrker forskning på grønt. Utlysningen for innovasjonsprosjekt er åpnet, og 40 av 100 mill. kroner er øremerket grøntsatsing.

Gulrotbunt   (Copyright: Landbruks-ogmatdepartementet)

Foto: Torbjørn Tandberg

Den økte bevilgningen på 10 mill. kroner i 2020, plusses på utlysningen av midler til innovasjonsprosjekt. Økt kunnskap innen grøntsektoren skal bidra til lavere klimagassutslipp, høyere produksjon og en utvidet norsk sesong for både veksthus, tuneller og produksjon på friland.

- Vi er glade for å kunne sette i verk signalene om økt grøntsatsing fra årets jordbruksoppgjør. Vi trenger mer kunnskap, og det må skje raskt. Frist for å søke innovasjonsprosjekt er 25. september, så nå håper vi forskningsmiljøene og næringslivet bruker månedene framover til å lage gode søknader, sier Anne Kathrine Fossum som er styreleder for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. 

Du finner hele utlysningen for innovasjonsprosjekter hos Forskningsrådet 

Kontaktperson

Mer om temaet