Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

2,4 mill. kroner til utredninger om klima, miljø og husdyrproduksjon

Seks nye utredninger skal gi mer kunnskap om presisjonsjordbruk, karbonbinding og variasjoner innen norsk husdyrproduksjon.

Dronebilde over NIBIO, avd Apelsvoll. Eksempel på verktøy i bruk ved presisjonsjordbruk (Copyright: NIBIO)

Foto: Maximilan Pircher, NIBIO

Under årets jordbruksoppgjør ble partene enige om å bestille flere utredninger innen tre utvalgte fagområder. Utredningene skal være klare til jordbruksforhandlingene i 2019. Det kom inn totalt elleve søknader, og Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen har gitt klarsignal til seks av prosjektene. De seks får 400 000 kroner hver.

De tre temaene i utlysningen vil bli belyst gjennom to prosjekter hver.

Økonomiske og miljømessige gevinster med presisjonsjordbruk
Innvilgede prosjekter:
1. Utbredelse og potensiell økonomisk og miljømessig nytteverdi med presisjonsjordbruk i Norge v/ NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi)2. Kartlegge omfanget av- og erfaringa med presisjonslandbruk i Noreg  v/NLR (Norsk Landbruksrådgiving)

Muligheter for økt binding av karbon i jord
Innvilgede prosjekter:
1. Muligheter for økt binding av karbon i jord v/NIBIO
2. Muligheter for økt binding av karbon i jord i beitemark v/AgriAnalyse

Hvordan tilbudet fra ulike husdyrproduksjoner varierer med endringer i priser og tilskudd, herunder ulik vekting av produksjonsavhengige og produksjonsnøytrale tilskuddsordninger
Innvilgede prosjekter:
1. Økonometriske analyser av sammenhengen mellom produsert mengde, pris og tilskudd for husdyrprodukter v/NIBIO
2.  Analyse av hvordan tilskudd og priser påvirker tilbudet av husdyrproduksjoner i Norge v/NIBIO

 

Kontaktperson

Mer om temaet