Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

30 mill. til forskning på utmark

Nå er det mulig å søke midler for å forske på bærekraftig bruk og vern av utmark.

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri


Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA), i samarbeid med BIONÆR og MILJØFORSK lyser ut midler til samarbeidsprosjekt for bærekraftig bruk og vern av utmark. Prosjektene skal dekke både miljø-,landbruk-, og næringsaspekter.

Søknadsfrist er 10. april 2019 kl. 13.00.

Du kan opprette og sende inn en søknad på Forskningsrådet sine nettsider fram til søknadsfristen, der du også finner fullstendig utlysning.
Utlysningen har en antatt ramme på 30 mill. kroner. Det tas sikte på å støtte 3-5 prosjekter med 3-4 års varighet.

Kontaktperson

Mer om temaet