Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

35 mill. til forskning på skog og klima

Det trengs mer kunnskap for at skogen skal kunne bidra til å minske global oppvarming. Forskningsmiljøene inviteres til å bidra ved å søke midler innen 10.april.

skog (Copyright: Colourbox.com)

Copyright: Colourbox

Bærekraftig bruk av skog vil kunne bidra til å øke skogens rolle i å redusere global oppvarming, men det trengs mer kunnskap om skogens betydning i klimasammenheng for å kunne utnytte de mulighetene som finnes.  

Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) og BIONÆR lyser derfor ut til sammen 35 mill. kroner til forskning på skog og klima for prosjekter med oppstart i 2020. Søknadsfrist er 10. april 2019.

Les fullstendig utlysning med tematiske føringer hos Forskningsrådet.

JA sine midler har en ramme på 15 mill. kroner, og skal gå til ett 5-årig prosjekt med fokus på tiltak som kan bidra til å øke skogens rolle i å redusere global oppvarming, slik som økt CO2 opptak og lagring, økt stabilitet mot ekstreme klimatiske påvirkninger og skadegjørere, reduksjon av strålingspådriv og karbonnegative løsninger basert på skogsråstoff.

Midlene fra BIONÆR har en ramme på 20 mill. kroner som skal gå til 5-6 prosjekter av 3-4 års varighet og omfatter også prosjekter som ser på nye måter å utnytte trevirke på som kan bidra til å redusere fossile utslipp. Eksempler kan være å utvikle nye produkter, eller videreutvikle eksisterende, som kan erstatte produkter/løsninger som har et høyere CO2 fotavtrykk. 

 

Kontaktperson

Mer om temaet