Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

45 mill. kroner til innovasjonsprosjekt i næringslivet - utlysning åpnet

Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri inviterer nå næringslivet til å søke midler innenfor programmet "Innovasjonsprosjekt i næringslivet".

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri


Innovasjonsprosjektene skal bidra til økt konkurransekraft og lønnsomme, bærekraftige verdikjeder i norsk jordbruk.

Årets hovedprioriteringer er forskning innen:

  • Økt bærekraftig matproduksjon basert på norske ressurser - over hele landet
  • Økt utnyttelse av biomasse
  • Reduserte klimagassutslipp og klimatilpasset produksjon
  • Ny teknologi
  • Mattrygghet og helse
  • Næringens samfunnsøkonomiske betydning

Se fullstendig utlysning og finn informasjon om framgangsmåten for innsending av skisse og søknad på nettsidene til Forskningsrådet .

Overordnede politiske føringer går fram av Stortingsmelding nr.11(2016-2017) Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon og innstillingen til meldingen, i tillegg til føringer i Jordbruksavtalen (2016-2017).

Frist for å sende inn frivillig skisse er 29.august. Søknadsfrist er 10. oktober 2018.

 

Kontaktperson