Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

61 millioner til forskning og nyskapning

Ni nye prosjekter fikk denne uka klarsignal fra styrene i Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri


Totalt var det utlyst 90 mill. kroner til Forskerprosjekt (med næringsmedvirkning) og Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN). På styremøtet 14. februar 2018 ble IPN-søknadene vurdert. Totalt kom det inn 32 IPN-søknader i den felles utlysningen sammen med BIONÆR. Til sammen var det søkt om 195 mill. kroner for hele prosjektperioden.

Styrene innvilget ni søknader på 15,3 mill. kroner for 2018 og 61 mill. kroner totalt.

Hovedprioriteringer i utlysningen for 2018 var forskning innen:

• Økt bærekraftig matproduksjon basert på norske ressurser - over hele landet
• Økt og alternativ råstoffutnyttelse av biomasse
• Reduserte klimagassutslipp og klimatilpasset produksjon
• Teknologisk utvikling og innovasjon
• Mattrygghet, helse og samfunn

Søker

IPN-prosjekt

Innvilget sum, kr

TINE SA

Future Farm: Morgendagens digitale løsninger for bonden (Prosjektnr. 281974)

11 083 000,-

Hardanger Fjordfrukt SA

Presisjonsgjødsling til epletre (Prosjektnr. 281968)

9 500 000,-

Fruktgården AS

Helsetilstanden til steinfrukttrær må forbedres (Prosjektnr. 282257)

8 900 000,-

NORSVIN R&D AS

New traits in pig and cattle based on 3D imaging technology (Prosjektnr. 282252)

8 405 000,-

NORSVIN R&D AS

Development of a metabolomic- and immunological platform as a precision phenotyping tool for selection of pigs with improved resilience (Prosjektnr. 281942)

5 249 000,-

NORSVIN R&D AS

Towards a Norwegian pork production free of tail biting (Prosjektnr. 282031)

5 247 000,-

BIOCO AS

Smart sensor and optimisation systems for future food biorefineries (Prosjektnr. 282466)

5 190 000,-

Fatland Jæren AS

Saken er Biff (Prosjektnr. 282053)

4 995 000,-

Tommen Gram AS

Trygg Emballering, Mat og Migrasjon (Prosjektnr. 282033)

2 400 000,-

 

Kontaktperson

Mer om temaet