Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

80 mill. til forskerprosjekt med næringsmedvirkning

Forskningsorganisasjoner kan nå søke midler til forskning på en rekke områder innen jordbruk og matindustri.

Vår på Toten, kornåker med halmstrå i forgrunnen, Mjøsa med Helgøya i bakgrunnen (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Copyright: Landbruksdirektoratet


Inntil 80 mill. kroner er lyst ut til samarbeidsprosjekter innen temaene jordbruk og mat, miljø og klima og nærings- og samfunnsøkonomi. Det er ikke lagt opp til innsending av skisser.

Søknadsfrist er 10. april.

Full utlysning finner du hos Forskningsrådet.

Kontaktperson

Mer om temaet