Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

90 millioner kroner til kompetanseprosjekter innen jordbruk og mat

Dyrevelferd, samfunn, melk, teknologi, klima, miljø og plantehelse sto på menyen da styrene i Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri fordelte 90 millioner kroner til nye kompetanseprosjekter med næringsmedvirkning (KPN).

Norsk rødt fe (NRF) (Copyright: Tore Wuttudal, Samfoto)

Foto: Tore Wuttudal, Samfoto

 

Det kom inn totalt 30 søknader hvorav 16 kompetanseprosjekter med næringsmedvirkning (KPN) ble innvilget. Torsdag 8. desember ble 90 millioner i forskningsmidler fordelt.

Blant de innvilgete prosjektene er dyrehelse et tema som utmerker seg spesielt, men også teknologi knyttet til eksempelvis bærekraftig og effektiv husdyrproduksjon, genetikk og design av kvalitetsplanter.

 

Fra utmark og bær til grisebingen

Globale utfordringer som befolkningsvekst og klimaendringer har aktualisert behovet for å satse på norsk mat på norske ressurser. Ett av de innvilgete prosjektene mener drøvtyggere har den fordel her at de kan utnytte beiteområder i inn- og utmark som ikke er egnet for alternativ matproduksjon.

Et innvilget prosjekt som også dreier seg om utmarksbeite, har håp om å finne frem til mer effektive tiltak for å bedre sameksistensen av rovdyr og bygdesamfunn, og dermed unngå tap av beitedyr.

Et annet prosjekt skal finne ut mer om forekomst og spredning av parasittene i forurensete bær og vurdere ulike metoder for fjerning eller inaktivering.

En forskergruppe har gitt dyrevelferdsspørsmålet et lekent tilsnitt med å forske på effekten av å tilby ulike rotematerialer til smågris.

 

Utvalgte områder

Disse temaene var prioritert i utlysningen:

• økt bærekraftig matproduksjon basert på norske ressurser - over hele landet.

• klimavennlig og klimatilpasset produksjon

• teknologi og verdiskaping i jordbruk og matindustri.

• mattrygghet, helse og samfunn

 

Mer om utlysningen av midler til KPN-prosjekter