Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Energieffektiv og miljøvennlig veksthusproduksjon

Et forskningsprosjekt har vist hvordan produsentene kan spare energi gjennom bedre utnytting av varme, lys og fuktighet i veksthus.

Veksthus_2 (Copyright: Oscar Puschman, Skog og landskap)

Foto: Oskar Puschmann, Landbruksdirektoratet

 

Resultatene fra et forskningsprosjekt som har sett på veksthusproduksjon er allerede tatt i bruk mange steder, takket være den gode kontakten mellom veksthusmiljøet ved NMBU og næringen samt Norsk gartnerforbund og Norsk landbruksrådgivning. Prosjektet støttet av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri har blant annet vist:

  • hvordan produsentene kan spare energi og øke vekst gjennom senkning av natte-temperaturen kombinert med økt dagtemperatur som gir lengre tid med høyt CO2-nivå. (Overskuddsvarmen/luftfuktigheten tas ut og lagres for bruk i nattfasen eller i en annen veksthusavdeling)

  • hvordan ulike lyskvaliteter/lampetyper (LED, HPS) innvirker på vekst og morfologi (form, størrelse og struktur) hos plantene.

  • hvordan luftfuktighet virker på hormonbalansen, åpne-lukkemekanismen og kvalitet hos planter (da høy luftfuktighet er en utfordring særlig ved energisparing i veksthus)

  • hvordan ulike arter av meldugg reagerer på ulike lyskvaliteter og hvordan dette kan utnyttes i en praktisk produksjon for å redusere/unngå bruk av kjemiske plantevernmidler

  • hvordan man lager regnemodeller som kan dokumentere effekten av forsøksresultatene i kroner og øre.

Les mer om resultatene fra Veksthusdynamikk i prosjektbanken til Norges forskningsråd