Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Forsker på havrens muligheter for forebygging av både overvekt og kreft

At marine oljer er sunt har vi hørt mye om, mindre om de uheldige sidene. Her kan havreolje muligens være til god hjelp, tror forskere.

Hveteaks og hveteflak_674x279 (Copyright: Royalty free / Landbruksdirektoratet)

Foto: Colourbox.com

 

En forskergruppe har forsøkt å utvikle nye helsefremmende produkter basert på havre. Målet har vært å bl.a. finne frem til produkter som kan gi økt metthetsfølelse og dermed bedre vektkontroll. Havrefiber (beta-glukan) er vist å øke metthetsfølelsen, trolig på grunn av økt viskositet i mage-tarmkanalen.

Oljeinnholdet i havre er høyere enn i andre kornsorter. Kommersiell produksjon av havreolje har funnet sted i Sverige siden 2004.

 

God kombinasjon med marine oljer

Havreolje er naturlig rik på antioksidanter og har derfor potensiale til å beskytte mot oksidasjon og harskning. Det har de siste årene vært økt fokus på dannelsen av skadelige oksidasjonsprodukter (aldehyder) under fordøyelsen, som kan være medvirkende årsak til betennelser og kreftutvikling. Nyere studier viser at marine oljer kan føre til høye nivåer av skadelige oksidasjonsprodukter i mage-tarmkanalen. Resultater fra prosjektet viser at tilsetning av 10% havreolje effektivt beskytter marin olje mot oksidasjon/harskning og dermed reduserer dannelsen av disse skadelige stoffene under fordøyelsen. 

Prosjektet finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, er gjennomført med bidrag fra 9 forskere, 4 ingeniører og 2 masterstudenter. I de tre humanstudiene, hvorav to var metthetsstudier og en bildediagnostisk, har frivillige spist grøt basert på havre.

Den bildediagnostiske studien viste at grøt laget på mel versus flak (ulik tekstur, men samme næringsinnhold) påvirker både tømmingen av magesekken, blodsukkernivå og metthetshormoner.

 

Høyt fiberinnhold i nordisk havre

Prosjektet identifiserte nordiske havresorter med spesielt høyt innhold av helsegunstige komponenter. I alt ni nordiske havresorter dyrket under ulike klimaforhold ble analysert for innhold av fiber, antioksidanter (med helsefremmende og krefthemmende egenskaper) og fettstoffer. Resultatet viser at innholdet av fiber ligger generelt høyt i de nordiske variantene.

Prosjektet har lagt et solid grunnlag for videre forskning på de underliggende mekanismene for metthetsfølelse, og helsegunstige komponenter i korn. Resultatene av forskningsprosjektet er presentert på nasjonale og internasjonale konferanser.

Foto på forsiden: Colourbox.com