Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

105 millioner delt ut til forskerprosjekt og utredninger

Rett før jul fordelte styrene i Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri 102 mill. kroner til 13 nye forskerprosjekt og 2,8 mill. kroner til sju utredninger og forprosjekter.

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri_480 x 264Totalt var det utlyst 90 mill. kroner til Forskerprosjekt (med næringsmedvirkning) og Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN). På styremøtet 19. desember 2017 ble Forskerprosjekt-søknadene vurdert, mens IPN-søknadene vurderes i februar. Totalt kom det inn 33 Forskerprosjekt-søknader, som til sammen søkte om 238 mill. kroner for hele prosjektperioden.

Styrene innvilget tretten søknader på 23,9 mill. kroner for 2018 og 102,1 mill. kroner totalt:

Søker

Forskerprosjekt (med næringsmedvirkning)

Innvilget sum, kr

Agderforskning AS

Tilpasset opplæring på gård for elever på ungdomstrinnet (Prosjektnr. 281130)

5 600 000,-

RURALIS

SmaT – Smart teknologi for bærekraftig landbruk (Prosjektnr. 280554)

4 781 000,-

NIBIO

Vurdering av gamle norske frukt- og bærsortar for å fremja berekraftig og innovativ bruk i planteforedling, norsk fruktdyrking og næringsmiddelindustri (Prosjektnr. 280376)

9 800 000,-

NIBIO

BærKraft: Bærekraftig jordbærproduksjon i plasttunneler (Prosjektnr. 280608)

9 994 000,-

NIBIO

OPTIKORN: Tilpasningsstrategier for økt norsk kornproduksjon i et fremtidig våtere klima (Prosjektnr. 280354)

8 400 000,-

NMBU

GrassRobotics: En ny tilpassingsstrategi for grovfôrproduksjon under våte vekstforhold - robothøsting og høykvalitetsfôr (Prosjektnr. 281221)

11 999 000,-

NIBIO

Økt presisjon og målretting i gjødsling og avlingsfremmende tiltak i grovfôrproduksjonen IMPRESS (Prosjektnr. 280332)

8 000 000,-

NIBIO

Mot ei framtid for utmarksbeitet - om reglar, normer og samarbeid i utmarkas beiteområder (Prosjektnr. 281251)

6 576 000,-

NMBU

Robotiserte celler for effektiv produksjon i norsk kjøttindustri (Prosjektnr. 281234)

10 032 000,-

Veterinærinstituttet

Streptokokkinfeksjoner i moderne husdyrhold - en trussel for dyrehelse og matproduksjon (Prosjektnr. 280364)

6 021 020,-

Veterinærinstituttet

Aviærpatogene E.coli i norsk slaktekyllingproduksjon - karakterisering , identifisering av risikofaktorer og utvikling av forebyggende tiltak (Prosjektnr. 280385)

3 748 000,-

NMBU

Effekt av lipider i kjøtt og meieriprodukter på fordøyelse og lavgradbetennelse i celler, dyr og mennesker (Prosjektnr. 281207)

8 419 000,-

Nofima

Bearbeidet mat med norske råvarer for forebygging av tykktarmkreft (VegMeatCRC) (Prosjektnr. 280667)

 

8 804 000,-


Hovedprioriteringer i utlysningen for 2018 var forskning innen:

• Økt bærekraftig matproduksjon basert på norske ressurser - over hele landet
• Økt og alternativ råstoffutnyttelse av biomasse
• Reduserte klimagassutslipp og klimatilpasset produksjon
• Teknologisk utvikling og innovasjon
• Mattrygghet, helse og samfunn


Utredninger

I samme styremøte innvilget styrene sju utredninger/forprosjekt på 2,2 mill. kroner i 2018 og 2,8 mill. kroner totalt. Styrene ønsket utredninger som belyser hvilke muligheter som finnes og hvilke utfordringer som må løses for å oppnå verdiskaping og økt konkurransekraft innen jordbruk og matindustri. Prosjektene skal bidra til å støtte opp under sektorens muligheter i regjeringens strategi for bioøkonomi.
Utredninger og forprosjekt som ble innvilget i desember 2017:

Søker

Utredninger og forprosjekt

Innvilget sum, kr

Norgesfôr AS

Bruk av insektsmel produsert på lokal kornavrens og grønnsaksavskjær i fór til enmaga dyr

500 000,-

AgriAnalyse AS

Hvem er ammekuprodusenten, og går også ammekuproduksjonen mot overproduksjon?

440 000,-

Veterinærinstituttet

Kan Enterococcus hirae være ny årsak til spedgrisdiaré i Norge?

219 500,-

NMBU

Seleksjon for tillitsfullhet og effekter på sosial toleranse hos husdyr: mink som modelldyr

470 000,-

NMBU

Samling og studier av norske kulturer for å sikre framtidig nasjonal "Tjukkmjølk"-produksjon

257 000,-

Njøs Næringsutvikling AS

ASD-metoden - Forprosjekt for utprøving av tiltak mot vekststagnasjon ved nyplanting i høgverdiproduksjonar

500 000,-

NIBIO

Biokull i fôr til sau, vil de spise det?

460 000,-

 

 

 

Kontaktperson