Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Forskning: Midler til utredninger og forprosjekt

Opptil 5 mill. kroner er satt av til utredninger og forprosjekt i 2019 fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

Ny FFL/JA logo, mars 2015 (Copyright: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri)


Det er nå mulig å søke Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri sine midler til utredninger og forprosjekter med oppstart i 2019. Pengene kommer fra to kilder: Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og Forskningsmidler over jordbruksavtalen.

Frist for å søke er 25.april, og styret behandler søknadene 12.juni.

Utredninger skal belyse problemstillinger på et gitt område, skissere og vurdere mulige tiltak, samt forutsetninger for og følger av utredningens anbefaling. Et forprosjekt skal ha som mål å føre til videre forskning. Søker skal angi hvilket forskningsprosjekt forprosjektet er tenkt å lede til.

Les mer om midlene, prioriterte områder i 2019 og hvordan du søker

Kontaktperson

Mer om temaet