Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Forskning: Nye innspill ønskes

Nå er det mulig å komme med innspill til hvilke tema som bør inn i vår neste utlysning av forskningsmidler.

Ny FFL/JA logo, mars 2015 (Copyright: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri)


To styrer skal i løpet av året fordele 210 mill kroner til jordbruks-og matforskning. Til våren skal styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri lyse ut midlene for 2019, og vi ønsker derfor å kartlegge forskningsbehovene. Vi inviterer både næringsaktører, forskningsinstitusjoner og avtalepartene til å komme med innspill til hvilke tema som bør inngå i utlysningen. Innspillene kan være både skriftlige og muntlige.

Skriftlige innspill
Vi ønsker nye innspill. Det innebærer at dersom dere sendte oss innspill i fjor, men har nye innspill til utlysningen for 2018, ber vi dere vise til brevet dere sendte i fjor, og være tydelig på hva som  er nytt.

Frist for skriftlige innspill er 15. februar 2018. Innspillene må være konkrete og på max.2 sider. Innspill sendes til forskning@landbruksdirektoratet.no.

Muntlige innspill mottas på møteplasser
Vi er til stede i følgende fora for å fange opp innspill:

  • Midtnorsk samarbeidsråds årlige idemyldring 29. januar i Stjørdal.
  • NTP-Food for life (den nasjonale teknologiplattformen innen mat). Møte med de deltagende bedriftene 1. februar.
  • NIBIO-konferanse 2018 kun tirsdag 13. februar på X Meeting Point, Hellerudsletta


 

Kontaktperson