Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Forskning: Ti nye prosjekt innvilget

Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri har nylig gitt klarsignal til ti nye innovasjonsprosjekt.

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri_480 x 264

Prosjektene som nå er innvilget er prosjekt der næringslivet og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri deler på finansieringen. Innovasjonsprosjektene skal bidra til økt konkurransekraft og lønnsomme, bærekraftige verdikjeder i norsk jordbruk. Årets hovedprioriteringer er forskning innen:

  • Økt bærekraftig matproduksjon basert på norske ressurser - over hele landet
  • Økt utnyttelse av biomasse
  • Reduserte klimagassutslipp og klimatilpasset produksjon
  • Ny teknologi
  • Mattrygghet og helse
  • Næringens samfunnsøkonomiske betydning

I alt kom det inn 43 søknader. Følgende ti ble innvilget til sammen 42,3 mill. kroner av Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri:

Prosjekt-tittel

Søker

Totalt søkt beløp

Økt konkurransekraft, bedret grisevelferd og styrket verdiskapning- - utvikling og dokumentasjon av velferdsfremmende tiltak for slaktegris

 

Nortura

 

6 090 000

Development og technical and chemical supplementation for pig embryo transfer at commercial scale

 

Norsvin R&D AS

 

3 692 000

 

DNA-analyser for bedre styring av osteproduksjonen

 

Tine SA

 

2 500 000

Genotyping goats to cost effectively increase genetic progress

 

Norsk Sau og Geit

 

2 350 000

Bedre lagring av industripotet for mindre svinn, høyere kvalitet og redusert innhold av akrylamid

 

Hoff SA

 

5 450 000

Decarbonize – ny bærekraftig teknologi for desentralisert produksjon av biokarbon for jord og vekstmedier

 

Standard Bio AS

 

7 800 000

Friske varroaresistente honningbier

 

Norges Birøkterlag

 

5 465 000

 

Innovative og bærekraftige metoder for tørking av mat

 

Orkla Foods Norge AS

 

1 800 000

 

Reinere kyllingslakt

 

Norsk Kylling SA

 

3 500 000

 

Utnyttelse av lokale marine råvarer i fôr til kylling

 

Felleskjøpet Fôrutvikling AS

 

3 663 000

 
Les mer om Forskningsstyrene og jordbruk og matindustri

Kontaktperson

Mer om temaet