Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri lyser ut inntil 90 mill. kroner til forskerprosjekter

Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri har vedtatt årets utlysning.

Tverrsnitt av jordlag med vekster (Copyright: Colourbox)

Foto: Colourbox.com

 

Det er satt av inntil 90 mill. kroner til nye forskerprosjekter og IPN-prosjekter fra 2018. Utlysningen for forskerprosjekter (med næringsmedvirkning) er klar på Forskningsrådets nettsider, mens IPN-utlysningen legges ut i slutten av april.

 

Årets hovedprioriteringer for begge søknadstyper er forskning innen:

• Økt bærekraftig matproduksjon basert på norske ressurser - over hele landet
• Økt og alternativ råstoffutnyttelse av biomasse
• Reduserte klimagassutslipp og klimatilpasset produksjon
• Teknologisk utvikling og innovasjon
• Mattrygghet, helse og samfunn

Fullstendig utlysning ligger på nettsidene til Forskningsrådet og Landbruksdirektoratet.

Overordnede politiske føringer går fram av Meld. St. 11 (2016-2017) Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon og innstillingen til meldingen, i tillegg til føringer i Jordbruksavtale (2016-2017).

 

Delt utlysning forskerprosjekt og IPN

Det blir delt utlysningsløp for forskerprosjekt (med næringsmedvirkning) og innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN). Utlysning med mulighet for å sende inn obligatorisk skisse er åpnet for forskerprosjekt. Her er skissefrist 3. mai og søknadsfrist 6. september 2017.

For IPN-prosjekt til er det mulig å sende inn frivillig skisse innen skissefristen 30. august. Søknadsfrist er 11. oktober 2017.

Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri har i årets utlysning endret søknadstype fra KPN til Forskerprosjekt. Kravet om 20 prosent brukermedvirkning i prosjektene er beholdt.