Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Global kornplager tilbake i Norge.

På 1980-tallet sto soppen gulrust for avlingssvikt på opptil 70 prosent i enkelte hvetesorter. Etter mange års fravær er soppen nå på vei tilbake.

Gulrust på rughvete_foto_A (Copyright: NIBIO, bruksrett Landbruksdirektoratet)

Gulrust. Foto: A. Ficke, NIBIO

 

Gulrust er en av de mest avlingstruende kornsykdommene på verdensbasis. Et prosjekt finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri har hatt som mål å få oversikt over gulrustsituasjonen i Norge, inkludert raser av soppen og resistens hos ulike hvetesorter.

De siste årene er det observert kraftige gulrustangrep i Sverige, Danmark og mange andre europeiske land. I Norge har det siden 2014 vært kraftige angrep på både høst- og vårhvete. Det er grunn til å tro at sporer fra nye raser av gulrust har spredd seg til Norge gjennom lufta fra Sør-Sverige og Danmark. Selv om resistensnivået varierer mellom hvetesortene, er det generelle resistensnivået i Norge likevel ganske bra.

 

Resultat av endret klima?

Det norske prosjektet, ledet av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), samlet informasjon om temperatur og snødybde, for å se hva det kunne ha å si for overvintring av smitte i høsthvete fra en sesong til den neste. Utenlandske studier har fra før konkludert med at gulrust ikke overlever i hveteblader mer enn 48 timer, ved temperatur under minus ti grader. Den norske studien viste at gulrust kan overleve både i lavere temperaturer og over flere dager. I tillegg ble det observert at varmt vær, med flere timer over 25 grader i noen dager, stoppet gulrustangrepene.

Kunnskap fra prosjektet om gulrustraser og sortsresistens i norsk hvete, gir grunnlag for råd om hvilke sorter som bør dyrkes og hvilke sorter man må regne med å behandle med soppdrepende middel.

Oppdatert informasjon om bekjempelse av gulrust finnes i Plantevernleksikonet hos NIBIO

Foto på forsiden: Foto: S. Grieu, NIBIO