Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Jordbruksoppgjøret: Kraftig økning av forskningsmidlene

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri øker med 17 mill. kroner. Det er en kraftig oppgang fra fjorårets jordbruksoppgjør.

Diverse norskproduserte grønnsaker (Copyright: Landbruks-og matdepartementet)

Grøntsektoren vokser i Norge, og nå skal forskningen på dette området styrkes.  Foto: Torbjørn Tandberg

Hvert år settes det av betydelige midler i jordbruksoppgjøret som skal brukes til forskning og utvikling innen områdene jordbruk og matindustri.  Mens det i år er 65 mill. kroner til disposisjon, har partene i jordbruksoppgjøret blitt enige om at det skal brukes 82 mill. kroner neste år. Nytt av året er en særskilt satsing på forskning innen grøntnæringen.

En anerkjennelse av forskningens betydning
Landbruksdirektoratet er sekretariat for forskningsmidlene over jordbruksavtalen (JA), og et eget styre beslutter hvilke prosjekter som får midler. Styreleder Anne Kathrine Fossum er godt fornøyd med den kraftige økningen av forskningsmidler:
-  Jeg er veldig glad for at partene i jordbruksoppgjøret har kommet til dette resultatet. Jeg ser det som en anerkjennelse av at forskning og utvikling er et viktig verktøy for å nå målene for hele den norske landbruksnæringen.

Mer forskning innen grøntsektoren  
Frukt- og grøntsektoren er i vekst og utgjør om lag 12 pst. av verdiskapingen i landbruket. Årets jordbruksoppgjør peker på at sektoren har mange ubrukte muligheter innen innovasjon, og forbrukertrender tyder på at markedet for grønt vil øke. Partene er enige om at det skal etableres en særskilt satsing på grøntsektoren med mål om å øke norskandelen, og møte etterspørselen med mest mulig norskprodusert vare. Som en del av denne satsingen er det derfor øremerket 10 mill. kroner til forskning på grøntsektoren.
-  Økte bidrag til forskningen bidrar til å styrke grøntnæringen. Nå håper vi på gode søknader fra forskningsmiljøene framover, sier Anne Kathrine Fossum.
 
Årlig lyses det ut ca. 230 mill. kroner til jordbruks- og matforskning. I en fellesutlysning med BIONÆR har styrene nylig lyst ut 65 mill. kroner til innovasjonsprosjekt i næringslivet. Forskningen finansieres gjennom midler fra Jordbruksoppgjøret og gjennom forskningsavgiften på landbruksprodukter. 

Kontaktperson

Mer om temaet