Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Klima og miljø populære tema i søknadsskisser for forskerprosjekter

Det var stor tematisk bredde i de 56 søknadsskissene "Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri" mottok for forskerprosjekter med næringsmedvirkning.

Åker med spirer om høsten (Copyright: Colourbox)

Foto: Colourbox

Temaene i årets forskerprosjekt-skisser dekker prioriteringene i utlysningen godt og tar for seg viktige og aktuelle problemstillinger i landbruks- og matsektoren. Nytt i år er at flere skisser ønsket å forske på klima, bioøkonomi og blågrønne problemstillinger. For blågrønne prosjekter krever styrene at grønn næringsmedvirkning er på plass.

Følgende områder var tema for årets utlysning:

  • økt bærekraftig matproduksjon basert på norske ressurser - over hele landet
  • økt og alternativ råstoffutnyttelse av biomasse
  • reduserte klimagassutslipp og klimatilpasset produksjon
  • teknologisk utvikling og innovasjon
  • mattrygghet, helse og samfunn
  • tematiske føringer over jordbruksavtalen for 2017

Ressursbehovet i de innsendte skissene utgjør 106 millioner kroner for 2018, og totalt 383 millioner kroner for hele prosjektperioden. Styrene har rundt 23 millioner kroner til fordeling på Forskerprosjekt i 2018. 

Styrene krever 20 prosent næringsdeltakelse i Forskerprosjektene. Dette vil sikre forskning med høy relevans for landbruksnæringen.

Styrene for "Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri" prioriterte de skissene de mente var mest relevante og inviterer disse til å sende full søknad innen 6. september 2017.

Foto på forsiden: Oscar Puschmann