Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Metode for beregning av klimagassutslipp ved norske gårder får feste

Fem år etter den ble utviklet begynner endelig Holos-modellen for beregning av klimagassutslipp å bre om seg.

Låvebygning (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Foto: Landbruksdirektoratet

 

Holos er navnet på modellen utviklet for å beregne en gårds totale klimautslipp på grunnlag av areal, jordsmonn, klima, forbruk av egne og innkjøpte driftsmidler og produksjonsresultatet i plante og husdyrproduksjonen. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har hatt ansvaret for et prosjekt med formål å øke kjennskapen til og bygge opp kompetanse på modellen eksternt. Prosjektrapporten konkluderer med at forskningsmiljøet i Norge nå har relativt god kompetanse på Holos-modellen. Prosjektet har fått støtte fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

Næringen ved Bondelaget, Landbrukssamvirket og Norsk Landbruksrådgivning har nylig besluttet å bruke Holos-modellen i et omfattende arbeid for å redusere klimagassutslipp fra jordbruket.

Modellen er blant annet brukt som verktøy i tre forskningsprosjekter for beregning av klimagassutslipp og som kunnskapsgrunnlag i flere offentlige rapporter.

Les mer om HOLOS-modellen

Utlysning av midler for å øke kunnskapen om hvordan klimagassutslipp kan reduseres, kommer ca. 25. august.