Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Midler til innovasjon for høner, gris og grønt

Ti nye innovasjonsprosjekt innen jordbruk og matindustri er innvilget.

Epler-i-trekasse (Copyright: Colourbox.com)


Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri bestemte i forrige uke hvilke innovasjonsprosjekt i næringslivet som får penger fra 2020. I alt kom det inn 37 søknader til fellesutlysningen av midler i samarbeid med BIONÆR-programmet til Norges forskningsråd. Samlet innvilgning for 2020 er på 16 mill. kroner, og 65 mill. kroner totalt for hele prosjektperioden. 26 mill. kroner av innvilgningen var øremerket satsing på frukt, grønt og bær.

Følgende prosjekter ble innvilget:

Prosjekt-nummer

Prosjekt

Søker

Innvilget beløp (1 000 kroner)

309159

Velferdshøna – Økt kunnskap om dyrevelferd hos norske verpehøns for en bærekraftig verdiskapning i norsk eggproduksjon

ANIMALIA AS

3 250

309707

Sykdomskontroll ved hjelp av genredigering for en mer bærekraftig husdyrproduksjon

Norsvin R&D AS

5 926

309452

Kan hanngrisproduksjon være lønnsomt for kjøttindustrien, avlsarbeidet, bønder, dyr, planeten og folk flest?

NORTURA SA

8 330

310067

Diginostics – En ny metode for diagnostisering av digital dermatitt hos drøvtyggere

ANIMALIA AS

3 904

309640

Plasmabehandlet husdyrgjødsel. Gjødselvirkning, miljøpåvirkning og klimagassutslipp

N2 Applied AS

7 200

309876

KORNMO – Produksjonsoptimalisering, kvalitetsstyring og bærekraft gjennom verdikjeden for korn

FELLESKJØPET AGRI SA

11 220

309248

Rett pollinering for auka fruktsetjing, større avling og betre fruktkvalitet i eple

NLR VIKEN

8 000

309416

Dyrking av søtkirsebær i potter. Ny dyrkingsmetode for tunnelproduksjon

RYFYLKEFRUKT SA

8 000

309500

HoldbarSjekken – Testsystem for valg av riktig emballasje til frukter, bær og grønnsaker for optimal kvalitet og minimalt matsvinn

BAMA Gruppen AS

2 000

309559

Norsk vegetar for fremtiden. Norske grønnsaker, belgvekster og korn i bærekraftige vegetarprodukter

JÆDER ÅDNE ESPELAND AS

8 000

Kontaktperson

Mer om temaet