Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nye og spennede innovasjonsprosjekter innvilget

Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri bevilget nylig om lag 46 mill. til åtte innovasjonsprosjekter. Prosjektene vil bidra til å styrke innovativ forskning i jordbruket og i matindustrien.

Epletre i blomst (Copyright: colourbox.com)

Styrene for "Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri" og BIONÆR bevilget nylig til sammen ca. 75 millioner kroner til nye innovasjonsprosjekter (IPN-er) innen jordbruk og matindustri. Dette gjaldt prosjekter hvor det var obligatorisk skisse. Prosjektene vil styrke innovativ forskning innen blant annet prosessforbedring, teknologisk innovasjon, trygg og sunn mat, dyrevelferd, genetikk og mer effektiv og økt matproduksjon.

Til søknadsfristen 12. oktober 2016 kom det inn totalt 17 søknader til fellesutlysningen mellom "Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri" og BIONÆR som gjaldt matproduksjon i grønn sektor, og hvor skisser var obligatorisk. Mange av søknadene ble vurdert som meget gode.

"Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri" bevilget omlag 46 mill. kroner til åtte innovasjonsprosjekter. BIONÆR sitt styre innvilget fire søknader med omlag 29 millioner kroner. BIONÆR innvilget i tillegg andre søknader innen jordbruksnæringen der det ikke var obligatorisk skisse.

 

Prosjekter med bevilgning fra "Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri":

 • «Optimal matproduksjon basert på Big Data», Nortura SA

 • «MeatCrafter - automatisk klassifisering av lam», Nortura SA

 • «New recipes for Norwegian sausages and sausage meals with reduced inflammatory properties», Leiv Vidar AS

 • «Helhetlig bioøkonomisk utnyttelse av fjørfe ved bruk av mobilt slakteri», Ytterøykylling AS

 • «Energieffektiv produksjon av saltredusert spekemat», Grilstad AS

 • «Ysting av kaseinkonsentrert melk», TINE SA Avd. FoU-Senteret

 • «Auka volum av smakfulle norske plommer», Ullensvang Fruktlager SA

 • «Precision feeding of sows. Feed for need», Norsvin SA

Prosjekter med bevilgning fra BIONÆR:

 • «Next generation tailor-made chicken products», Nortura SA

 • «One-step genomic selection in Norwegian White Sheep», Norsk Sau og Geit

 • «Tilpassede matprodukter som dekker måltidsdøgnet for hjemmeboende seniorer», TINE SA

 • «Et krafttak mot frukttrekreft»,  Oslofjorden Frukt og Bær SA

"Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri" satte krav om skisse, og det kom 20 skisser til fristen 15. august 2016. 17 søknader ble sendt inn til fristen 12. oktober.

 

Viktig at næringa deltar

– Forsking og ny kunnskap er ein føresetnad for å vidareutvikle norsk landbruk og tilhøyrande industri. For å lukkast er det viktig at næringa sjølv tek aktiv del i forskinga. Eg er glad for å se at næringa syner stor interesse for å søke om innovasjonsprosjekt, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Les Landbruks- og matdepartementets omtale av innovasjonsprosjektene

 

Kontaktperson

Mer om temaet