Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nye prosjekt skal styrke klima, dyrevelferd og grøntsektoren

13 prosjekter har fått innvilget til sammen 6,4 mill. kroner fra forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

Flere geiter hviler i ulendt terreng, snøkledde fjell i bakgrunnen (Copyright: Colourbox)

Copyright: Colourbox

I alt kom det inn 25 søknader om midler til utredninger og forprosjekt med oppstart i 2020. Styrene for jordbruk og matindustri prioriterte søknader innen klima, dyrevelferd, bærekraft og grøntsektoren. De fleste prosjektene skal være ferdige i løpet av 2021.

 Prosjekt

 Søker

 Innvilget beløp

 Behandling av fast organisk materiale for god gjødselkvalitet og   reduserte utslipp av drivhusgasser

 Stiftelsen norsk senter for       økologisk landbruk

500 000

 Parasitter på hjernen - et klimaproblem for rein

 Veterinærinstituttet

500 000

 Norsk ølgjær: Sensorisk profilering og funksjonell karakterisering   for utvikling av kommersielle produkter

 Kveik Yeastery AS

500 000

 Utvikling av metoder for å analysere og differensiere celletall i   geitemelk ved hjelp av flowcytometri

 Norges miljø- og   biovitenskapelige universitet

500 000

 Husdyrmiljø i norsk geitehold

 Norges miljø- og   biovitenskapelige universitet

500 000

 Bærekraftig bruk av antibiotika for fremtidens melkeproduksjon i   Norge

 TINE SA

500 000

 Algesau - Pilotprosjekt for innføring av mikroalgebasert sauefôr i  norsk landbruk

 Norsk institutt for bioøkonomi

499 730

 Sykdomsfremkallende sopper i norske fjøs, er de resistente mot   soppmidler?

 Veterinærinstituttet

493 500

 Occurrence and diversity of fungal endophytes in Norwegian   grasses

 Veterinærinstituttet

499 358

 Teknologi for 3D-avbildning av tomatplanter - En nøkkel til   fremtidige systemer for tilnærmet helautomatisk stell og høsting av   tomatplanter

 Sintef Ocean AS

492 500

 Introduksjon av nye frukt- og bærkulturer i dyrking og marked

 Njøs Næringsutvikling AS

500 000

 Målretta produksjon av eple til sider og eplejuice

 Hardanger siderprodusentlag

400 000

 Greindød i solbær, rips og stikkelsbær - En kartlegging av   forekomst og tiltak

 Norsk landbruksrådgiving Viken

500 000

Kontaktperson

Mer om temaet