Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Økt fettinnhold gir bedre konkurransekraft for norsk melk

Forskere har vist hvordan man kan øke fettprosenten i norsk melk og samtidig redusere bruk av palmefett i kraftfôr

smør-og-melk (Copyright: Colourbox.com)

Foto: Colourbox.com

 

En modell er utviklet for å øke fettprosenten i melk gjennom endret fôrsammensetning. Modellen laget av Felleskjøpet Fôrutvikling gjør det lettere å vurdere og utnytte ulike fôrråvarer. Prosjektet støttet av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, har resultert i 20 produktforbedringer. Både melkeytelsen og fettprosenten er økt, samtidig som Felleskjøpet har redusert bruken av palmefett i kraftfôr.

Bedre økonomi
Dette gir bedre økonomi og økt dekning av melkefett i Norge, samt økt bruk av norske fôrmidler, noe som i sin tur styrker omdømme og konkurransekraften i hele næringen.

Les mer om resultatene fra prosjektet "Genome-based improvement of bovine milk fat composition" i prosjektbanken til Norges forskningsråd