Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Purkas morsegenskaper har betydning for spedgrisoverlevelse

Mer kunnskap om «mammagrisen» kan skape bedre forhold for smågrisene.

Pattende smågriser 674x279

 

Forskningsprosjektet «Causes of piglet mortality» ved NMBU har identifisert egenskaper hos purker som påvirker smågrisdødelighet i moderne svinehold, samt utviklet et registreringssystem for å gradere purkenes fysiske og atferdsmessige morsegenskaper.

Resultatene av forskningen kan bidra til bedre dyrevelferd hos purker og spedgris, øke spedgrisoverlevelsen og redusere behovet for tilsyn i perioden fra grising til avvenning. Forskerne mener dette kan gi en mer effektiv, robust og dyrevennlig produksjon med styrket omdømme. Dette vil igjen forbedre økonomi og konkurransekraft i norsk svineproduksjon.

Prosjektet har fått støtte fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

Les mer om resultatene fra prosjektet «Causes of piglet mortality, and the impact of uterine environment, maternal behavioural traits and their genetic component» i prosjektbanken til Norges Forskningsråd.