Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Rådata om norsk landbruk – en gullgruve for forskere

En rekke faktaopplysninger om norsk landbruk ligger åpent på Felles datakatalog – data.norge.no. Landbruksdirektoratet leverer dataene i tillegg til en rekke andre aktører. Datahotellet er en gullgruve for forskere og andre som ønsker fakta om norsk landbruk.

Dataskjerm og kornåker (Copyright: Colourbox)

Rådata fra norsk landbruk ligger tilgjengelig på Felles datakatalog – data.norge.no. Foto: Colourbox


Vi står foran store endringer knyttet til deling og gjenbruk av offentlige data. Myndigheter i stadig flere land får øynene opp for at åpne data kan være av stor verdi for næringsliv, offentlig sektor og ikke minst for innbyggerne.

Landbruksdirektoratet har, sammen med resten av statlig sektor, arbeidet for å gjøre data fra sine fagområder åpne for alle. Det formelle startskuddet gikk i 2011, og føringene sier at etatene skal gjøre sine rådata tilgjengelige så langt det lar seg gjøre.

Mange muligheter for landbruksforskere
Felles datakatalog – data.norge.no er et register over åpne data i Norge som drives av Digitaliseringsdirektoratet. Landbruksdirektoratet ønsker at faktaopplysningene som leveres fra oss blir bedre kjent. Særlig viktig er det at aktuelle forskningsmiljøer er klar over de mange mulighetene som ligger i å hente ut kunnskap i form av rådata fra basen.

Rådata fra Landbruksdirektoratet som ligger åpent hos Felles datakatalog – data.norge.no:
• Pristilskudd til industriforetak – oppdateres årlig
• Pristilskudd til jordbruksforetak – oppdateres årlig

• Leveranser til kornkjøper og såvareforretninger i landbruket – oppdateres årlig
• Leveranser til slakteri i landbruket – oppdateres årlig
• Leveranser til eggpakkeri i landbruket – oppdateres årlig
• Leveranser til meieri i landbruket – oppdateres årlig

• Statistikk for tilskuddsordningen for organisert beitebruk (beitelag) – oppdateres uregelmessig
• Produksjons-og avløsertilskudd til jordbruksforetak
                                       – oppdateres april og nov.(antall dyr og dekar iflg søknad)
                                       – mars påfølgende år (utbet.tilskudd og antall dyr og dekar lagt til grunn ved utbetaling)

• Landbruksforetak i Landbruksregistret – oppdateres hver måned
• Grunneiendommer i Landbruksregistret – oppdateres hver måned
• Landbrukseiendommer i Landbruksregistret – oppdateres hver måned


Landbruksdirektoratet har også en rekke data og statistikk tilgjengelig på egne nettsider innenfor direktoratets ansvarsområder.

Kontaktperson

Mer om temaet