Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Sauedrift med lavere klimagassutslipp

Forskere på NMBU skal bidra til å gjøre saueholdet i Norge mer klimavennlig. Prosjektet skal blant annet stimulere til økt beitebruk.

Sau på utmarksbeite i Nordland (Copyright: Colourbox)

Foto: Colourbox.com


Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri har gitt klarsignal til en rekke nye forskerprosjekter. Et av dem har tittelen «Klimasmart norsk saueproduksjon». Prosjektleder Laila Aas ved NMBU (Norges miljø og biovitenskapelige universitet) skal utvikle en gårdsmodell som kan beregne klimagassutslippene fra norske gårdsbruk som driver med sau. Prosjektet skal bruke modellen til å sammenligne hvordan ulike saueraser, bruk av innmark/utmark og kraftfôr påvirker klimagassutslippene. Modellen skal benyttes i rådgivingstjenesten og har som mål å bli innlemmet i klimakalkulatoren i «Klimasmart Landbruk».

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri_logo Foto: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Kontaktperson

Mer om temaet