Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Sju nye klimagassutredninger på gang

Sju utredninger settes nå i gang med et felles mål: Å redusere klimagassutslipp i jordbruket. Temaene spenner fra bruk av levende gjær til nydyrking av myr.

Norsk rødt fe (NRF)

Foto: Colourbox.com


Nærmere 38 mill. kroner er fordelt i 2017 til forskningsprosjekter innen norsk jordbruk og matproduksjon. Midlene kommer over jordbruksavtalen og fra forskningsavgiften på landbruksprodukter. I år er det i tillegg øremerket 6,5 mill. kroner for å finansiere utredninger som øker kunnskapen om klimagassutslipp i landbruket. Nå er også disse pengene fordelt, og av de 20 søknadene som kom inn var det sju som fikk ja.

Landbruksdirektoratet, i nært samarbeid med Norges Forskningsråd, administrerer forskningsmidlene. Hvilke prosjekter som får de øremerkede midlene til klimagassreduksjon, er bestemt av Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen.

Her kan du lese hvilke utredningsprosjekt som har fått penger i denne omgangen.

 

Kontaktperson