Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skal utvikle surfôr som minsker klimagassutslipp

Et nytt forskningsprosjekt skal undersøke hvordan metanproduksjonen hos kyr kan reduseres. De skal finne fram til en rundballeproduksjon som påvirker klimagassutslippene fra kyr.

Mange rundballer, innplastet,  på jorde (Copyright: Colourbox)

Copyright: Colourbox


Gjennom et prosjekt over fire år skal forskere ved NMBU (Norges miljø-og biovitenskapelige universitet) ta utgangspunkt i en databank for surfôr som allerede er etablert av Tine. Kvalitet på surfôret vil være svært variert, og forskerne skal undersøke hvilke egenskaper i fôret som har størst effekt på metanproduksjonen hos kyr. Resultatene skal brukes til å lage planer for hvordan grasprodusenter kan lage et mest mulig miljøtilpasset grovfôr. Forskerne på Ås skal samarbeide med forskere i Sverige, Danmark og Canada. Prosjektet har fått tilskudd fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri_logo Foto: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Kontaktperson

Mer om temaet