Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri lyser ut 45 mill. kroner til innovasjonsprosjekter

Utlysningen for innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) er lagt ut på Forskningsrådets nettsider.

Drone med skogbakgrunn, 674 x 279

Foto: Colourbox.com

 

Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri har vedtatt føringene for årets utlysning for nye IPN- og forskerprosjekt. Antatt ramme er 45 mill. kroner til nye IPN-prosjekter fra 2018.

 

Årets hovedprioriteringer for begge søknadstyper er forskning innen:

  • Økt bærekraftig matproduksjon basert på norske ressurser - over hele landet
  • Økt og alternativ råstoffutnyttelse av biomasse
  • Reduserte klimagassutslipp og klimatilpasset produksjon
  • Teknologisk utvikling og innovasjon
  • Mattrygghet, helse og samfunn

Fullstendig utlysning ligger på nettsidene til Forskningsrådet og Landbruksdirektoratet.

 

Overordnede politiske føringer går fram av Meld. St. 11 (2016-2017) Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon og innstillingen til meldingen, i tillegg til føringer i Jordbruksavtale 2016-2017.

 

For IPN-prosjekt er det mulig å sende inn frivillig skisse innen skissefrist 30. august. Søknadsfrist er 11. oktober 2017.

Foto på forsiden: Colourbox.com