Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Utlysning av 3,0 mill. kr til utredninger og forprosjekter for jordbruk og matindustri

Ny FFL/JA logo, mars 2015 (Copyright: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri)

 

Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri lyser ut midler til utredninger og forprosjekter. Disse skal belyse hvilke muligheter som finnes og hvilke utfordringer som må løses for å oppnå verdiskaping og økt konkurransekraft innen jordbruk og matindustri. Utlysningen i sin helhet ligger på Landbruksdirektoratets nettsider Jordbruks- og matforskning.

 

Søknadsfrister

Fristene for å sende inn søknad om midler til utredninger og forprosjekter i 2017/2018 er henholdsvis 26. april og 1. november. Søknadene vil bli behandlet innen fire - syv uker.