Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Utlysning av inntil 90 mill. kroner til Forskerprosjekt med næringsmedvirkning

Flere nye tema blir prioritert når styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri nå ønsker skisser til forskerprosjekt med næringsmedvirkning.

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri


Etter innspill fra næringa og forsknings- og utviklingsmiljøene har styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri løftet fram nye tema og problemstillinger som de ønsker mer forskning på. Disse er: Kunnskap om jord, sirkulærøkonomi knyttet til økt utnyttelse av biomasse og restråstoff, forskning og utvikling innen bioteknologi, sensorteknologi, digitalisering og bruk av store datamengder, og økt kunnskap om sammenhengene mellom folkehelse, dyrehelse og økosystem

De nye temaene går innunder de seks hovedområdene i utlysningen:

  • Økt bærekraftig matproduksjon basert på norske ressurser - over hele landet
  • Økt utnyttelse av biomasse
  • Reduserte klimagassutslipp og klimatilpasset produksjon
  • Ny teknologi
  • Mattrygghet og helse
  • Næringens samfunnsøkonomiske betydning

Se fullstendig utlysning og finn informasjon om fremgangsmåten for innsending av skisse og søknad på nettsidene til Forskningsrådet.

Overordnede politiske føringer går fram av Meld. St. 11 (2016-2017) Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon og innstillingen til meldingen, i tillegg til føringer i Jordbruksavtalen (2016-2017).

Frist for å sende inn obligatorisk skisse er 2. mai og søknadsfrist er 12. september 2018.

Årets utlysning for Innovasjonsprosjekt i næringslivet forventes å bli publisert på Forskningsrådet sine nettsider i slutten av april. Mer informasjon om dette kommer senere

Kontaktperson

Mer om temaet