Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Utlysning for utredninger og forprosjekter – to frister i 2018

Utlysningene for utredninger og forprosjekter er nå åpnet.

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri


Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri lyser ut midler til utredninger og forprosjekter som belyser hvilke muligheter som finnes og hvilke utfordringer som må løses for å oppnå verdiskaping og økt konkurransekraft innen jordbruk og matindustri.
Du finner hele utlysningen på våre jordbruks- og matforskningssider.

Søknadsfrister
Frist for å sende inn søknad om midler til utredninger og forprosjekter i 2018 er 20. april og 1. november.
Søknadene vil bli behandlet innen seks til åtte uker etter fristens utløp.

Hvordan søke
Vi har et eget søknadsskjema som benyttes for å søke forskningsmidler.
Søknaden sendes elektronisk til forskning@landbruksdirektoratet.no

Prioriterte områder
Tematisk må prosjektene være innenfor de generelle føringene for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA). Dette innebærer blant annet å følge opp de landbrukspolitiske målene i Meld. St. 11 (2016-2017) Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon og innstillingen til meldingen.

Ønsket prosjektstørrelse: inntil 500 000 kroner
Varighet: 1-2 år

Innvilgningsramme for 2018
Det er satt av ca. 3 mill. kroner til utredninger og forprosjekter med start i 2018. Det vil være tilsvarende ramme for 2019. Det er ikke krav om brukerfinansiering eller annen tilleggsfinansiering, men det kan styrke søknaden.

 

Kontaktperson