Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Utredninger og forprosjekter

Hånd med plasthanske fører dråper fra en pipette ned i en reagensglass med en grønn plante (Copyright: Colourbox)

Her finner du oversikt over utredninger og forprosjekt som styrene for "Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri" har innvilget. Prosjektene har en varighet på 1-2 år, og har fått inntil 500 000 kroner i tilskudd.

.

Prosjekter


DYREVELFERD: CO2-bedøving av gris - dyrenes reaksjoner og tid til tap av bevissthet
Hvor lang tid tar det før grisene mister bevisstheten ved bedøving med...
DYREVELFERD: Oppdage halthet og mastitt hos storfe ved hjelp av sensor- og bildeteknologi
Mulig med tidlig varsling av risiko for smittsomme sykdommer?...
Forekomst av pesticidresistens hos gråskimmelsoppen i importerte og norskproduserte småplanter av jordbær
Har småplanter av jordbær med seg resistente stammer av gråskimmelsopp...
JO-2020: Fremtidsrettet forvaltning av humankapitalen i landbrukets verdikjeder
En av fire utredninger som er bestilt til jordbruksoppgjøret 2020. Del...
JO-2020: Grønn kylling
En av fire utredninger som er bestilt til jordbruksoppgjøret 2020....
JO-2020: Nye bærekraftige produksjonssystemer for norsk jordbruk
En av fire utredninger som er bestilt il jordbruksoppgjøret 2020....
JO-2020: Tiltak for å stimulere til økt karbonbinding i jordbruksjord gjennom økt bruk av fangvekster
En av fire utredninger som er bestilt til jordbruksoppgjøret 2020....
Jordprøver - dokumentasjon av status, forslag til standardisering av datafangst og dataforvaltning
Målet er standardisering av framtidig datafangst og dataforvaltning fo...
KLIMAGASS: Bruken av levende gjær i fôr for å redusere klimagassutslipp fra drøvtyggere og hest
En av syv utredninger som skal bidra med kunnskap om hvordan redusere...
KLIMAGASS: Gjødslingsstrategier for eng som minimerer lystgassutslipp i kjølige og våte vårer
En av syv utredninger som skal bidra med kunnskap om hvordan redusere...
KLIMAGASS: Redusert klimagassutslipp og bedre agronomi med bruk av biokull ved gjødsling og kompostering
En av syv utredninger som skal bidra med kunnskap om hvordan redusere...
Kartlegging av svarte karstrenger i kålrot og identifisering av årsaker til sjukdommen
Målet å sikre kvalitetsproduksjon av kålrot ved bedre kunnskap om årsa...
Klimatiltak – muligheter i norsk jordbruksproduksjon
Hvilke muligheter for å redusere klimagassutslipp finnes i jordbruket?...
Mer bruk av bygg på norske matbord
Hvordan kan aktørene i verdikjeden bidra til økt forbruk av kornslaget...
Nye frøblandingar for meir stabil grovfôrproduksjon
Frøblandingar til eng og beite utgjer 90 prosent av omsette såvarer i ...
RoboRubus
Undersøke potensialet for robotteknologi i bringebærdyrking på mindre ...
Svinekjøtt på lokale fôrressurser
Kan norskprodusert åkerbønne erstatte importerte proteinråvarer ?...
Virus i korn, diagnostikk og kartlegging (VirCer)
Kornavlinger og -kvalitet trues av plantesjukdommer....
WheyBiotics, prebiotika for selektiv vekst av gode bakterier
Effektiv utnyttelse av laktose i myse og generering av høyverdiprodukt...
Årsforbruk i norsk landbruk av biodiesel og annet flytende drivstoff
Hvordan kan fossilt drivstoff utfases på ti år?...