Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Utredninger og forprosjekter

Hånd med plasthanske fører dråper fra en pipette ned i en reagensglass med en grønn plante (Copyright: Colourbox)

Her finner du oversikt over utredninger og forprosjekt som styrene for "Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri" har innvilget. Prosjektene har en varighet på 1-2 år, og har fått inntil 500 000 kroner i tilskudd.

.

Prosjekter


ASD-metoden - utprøving av tiltak mot vekststagnasjon ved nyplanting i høgverdiproduksjonar
Utprøving av en ny og bærekraftig desinfiseringsmetode for jord før ny...
Biokull i fôr til sau, vil de spise det?
Målet for prosjektet er å etablere et kunnskapsgrunnlag for bruk av bi...
CO2-bedøving av gris - dyrenes reaksjoner og tid til tap av bevissthet
Hvor lang tid tar det før grisene mister bevisstheten ved bedøving med...
Grasbasert storfekjøtproduksjon
Tiltak for å styrke grovfôr i oppfôring av storfe til slakt...
Jordprøver - dokumentasjon av status, forslag til standardisering av datafangst og dataforvaltning
Målet er standardisering av framtidig datafangst og dataforvaltning fo...
KLIMAGASS: Bruken av levende gjær i fôr for å redusere klimagassutslipp fra drøvtyggere og hest
En av syv utredninger som skal bidra med kunnskap om hvordan redusere...
KLIMAGASS: Effekter av virkemidler for å redusere utslipp fra nydyrking av myr
En av syv utredninger som skal bidra med kunnskap om hvordan redusere...
KLIMAGASS: Faste kjørespor i eng, et tiltak for å øke karbonbinding i jorda og redusere lystgassutslipp
En av syv utredninger som skal bidra med kunnskap om hvordan redusere...
KLIMAGASS: Gjødslingsstrategier for eng som minimerer lystgassutslipp i kjølige og våte vårer
En av syv utredninger som skal bidra med kunnskap om hvordan redusere...
KLIMAGASS: Modeller, karbonlagring og tiltak for reduserte klimagassutslipp
En av syv utredninger som skal bidra med kunnskap om hvordan redusere...
KLIMAGASS: Redusert klimagassutslipp og bedre agronomi med bruk av biokull ved gjødsling og kompostering
En av syv utredninger som skal bidra med kunnskap om hvordan redusere...
KLIMAGASS: Verktøy for å estimere tap av ammoniakk og lystgass
En av syv utredninger som skal bidra med kunnskap om hvordan redusere...
Kan E. hirae være ny årsak til spedgrisdiaré i Norge?
Skyldes den "nye spedgrisdiaréen" en bakterie?...
Mer bruk av bygg på norske matbord
Hvordan kan aktørene i verdikjeden bidra til økt forbruk av kornslaget...
Nye frøblandingar for meir stabil grovfôrproduksjon
Frøblandingar til eng og beite utgjer 90 prosent av omsette såvarer i ...
RoboRubus
Undersøke potensialet for robotteknologi i bringebærdyrking på mindre ...
Svinekjøtt på lokale fôrressurser
Kan norskprodusert åkerbønne erstatte importerte proteinråvarer ?...
Årsforbruk i norsk landbruk av biodiesel og annet flytende drivstoff
Hvordan kan fossilt drivstoff utfases på ti år?...