Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Utredninger og forprosjekter

Hånd med plasthanske fører dråper fra en pipette ned i en reagensglass med en grønn plante (Copyright: Colourbox)

Her finner du oversikt over utredninger og forprosjekt som styrene for "Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri" har innvilget. Prosjektene har en varighet på 1-2 år, og har fått inntil 500 000 kroner i tilskudd.

.

Prosjekter


CRISPR-technology used for simplified and easy plant virus detection?
Importerte småplanter innebærer risiko for import av virus som ikke fi...
DYREVELFERD: CO2-bedøving av gris - dyrenes reaksjoner og tid til tap av bevissthet
Hvor lang tid tar det før grisene mister bevisstheten ved bedøving med...
Effekter av tørkesommeren 2018 og påfølgende alternativt fôr på kjemisk sammensetning og mikrobiota i kumjølk
Mange mjølkebønder fikk ikke nok egendyrket grovfôr og har derfor mått...
JO-2020: Fremtidsrettet forvaltning av humankapitalen i landbrukets verdikjeder
En av fire utredninger som er bestilt til jordbruksoppgjøret 2020. Del...
KLIMAGASS: Gjødslingsstrategier for eng som minimerer lystgassutslipp i kjølige og våte vårer
En av syv utredninger som skal bidra med kunnskap om hvordan redusere...
KOMP - konkurransekraft og kompetanse i matindustrien
Faktagrunnlag om arbeidskraft i norsk matindustri...
Kartlegging av svarte karstrenger i kålrot og identifisering av årsaker til sjukdommen
Målet å sikre kvalitetsproduksjon av kålrot ved bedre kunnskap om årsa...
Nye frøblandingar for meir stabil grovfôrproduksjon
Frøblandingar til eng og beite utgjer 90 prosent av omsette såvarer i ...
Svinekjøtt på lokale fôrressurser
Kan norskprodusert åkerbønne erstatte importerte proteinråvarer ?...