Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

DYREVELFERD: CO2-bedøving av gris - dyrenes reaksjoner og tid til tap av bevissthet

Hvor lang tid tar det før grisene mister bevisstheten ved bedøving med CO2?

Gris

Forprosjektet skal etablere en modell for å undersøke effekten av CO2-bedøving på gris, med mål om å bedre kunne dokumentere at dette er den beste bedøvingsmetoden for gris med tanke på dyrevelferd i forbindelse med slakting.
CO2-bedøving har vært hovedpraksis i Norge gjennom flere tiår. Bakgrunnen for prosjektet er at dyrevernorganisasjoner nå stiller  spørsmål ved denne praksisen, og at norsk kjøttbransje er avhengig av tillit til at dyrevelferden ivaretas på best mulig måte. En ønsker derfor å finne en modell for kontrollert induksjon med CO2, slik at en kan få en sikrere avklaring av hvor lang tid det tar før grisene mister bevisstheten og kan ta beslutninger basert på forskning. Modellen skal utvikles gjennom praktiske forsøk på gris.

Prosjektfakta

Prosjekteier:

 Animalia

Prosjektleder:

 Elisiv Tolo

Tilsagn:

 500 000 kr

Tilsagnsnr.

 159194

Finansiering:

 JA

Periode:

 2019-2020

Samarbeid med:

 NMBU Veterinærhøgskolen