Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

JO-2020: Fremtidsrettet forvaltning av humankapitalen i landbrukets verdikjeder

En av fire utredninger som er bestilt til jordbruksoppgjøret 2020. Delrapport leveres 1. mars og endelig rapport leveres 1. november 2020.

Bok med spire som vokser opp fra den (Copyright: Colourbox)

Å gi et kunnskapsgrunnlag som kan sikre både tilstrekkelig mengde arbeidskraft og rett sammensetning av kompetansen, for å dekke behov i hele verdikjeden for landbruksbaserte matvarer. Prosjektet skal bestå av fire analyser: 1. Kompetansebehov 2. Rekruttering 3. Utdanning 4. Tiltak. En viktig del av prosjektet er referansegruppen som vil bestå av aktører fra næringsliv og utdanningssektor, og som skal sikre relevans ved å bidra med kunnskap og erfaringer i hele perioden.

Prosjektfakta

Prosjekteier:

 NIBIO

Prosjektleder:

 Anne Strøm Prestvik

Tilsagn:

 940 000 kr

Tilsagnsnr.

 121413

Finansiering:

 JA

Periode:

 2019-2020

Samarbeid med:

NHO Mat og drikke, NNN, Gartnerforbundet, NLR, representanter fra vid. skoler, NMBU, Landbruksdirektoratet