Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

JO-2020: Grønn kylling

En av fire utredninger som er bestilt til jordbruksoppgjøret 2020.

Kyllinger

Prosjektet skal kartlegge kunnskapsbehov for å utvikle driftsformer for fjørfe som gir dyra mulighet for å utøve naturlig atferd ute og inne, reduserer smittefaren på beite og øker selvforsyningsgraden. Konkret skal prosjektet  avklare potensialet for utendørs fjørfehold og ny fôrproduksjon til kylling. Resultatet av arbeidet vil være en anbefaling og prioritering av FoU-behov for å fremskaffe kunnskap for å utvikle mer bærekraftige produksjonssystemer innen fjørfeproduksjon i tråd med nye forbrukerkrav.

Prosjektfakta

Prosjekteier:

 NORSØK

Prosjektleder:

Juni Rosann Engelien Johanssen

Tilsagn:

 500 000 kr

Tilsagnsnr.

 121412

Finansiering:

 JA

Periode:

 2019-2020

Samarbeid med:

NIBIO, Felleskjøpet Fôrutvikling