Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

JO-2020: Korleis vidareutvikle berekrafta i norske matproduksjonssystem?

En av fire utredninger som er bestilt til jordbruksoppgjøret 2020.

Gårdslandskap (Copyright: LMD)

Prosjektets hovedmål er å definere hva mer bærekraftige produksjonssystemer vil innebære under norske forhold ut fra en agroøkøologisk tilnærming. Prosjektet skal utvikle kunnskap om hvordan dagens virkemidler bidrar til å fremme eller hemme bærekraftige produksjonssystemer og vurdere mulige nye måter å innrette virkemidlene på for å videreutvikle bærekraftige produksjonssystemer for norske forhold. Arbeidet vil bygge på FAOs ti hovedprinsipper for agroøkologi og ta utgangspunkt i norske forbrukeres endrede krav.

Prosjektfakta

Prosjekteier:

 Telemarksforskning

Prosjektleder:

 Solveig Svardal

Tilsagn:

 357 500 kr

Tilsagnsnr.

 121411

Finansiering:

 JA

Periode:

 2019-2020

Last ned fil:
PDF ikonTF-rapport nr. 541 2020 Korleis vidareutvikle berekrafta i norske matproduksjonssystem.pdf (3 MB)