Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

JO-2020: Tiltak for å stimulere til økt karbonbinding i jordbruksjord gjennom økt bruk av fangvekster

En av fire utredninger som er bestilt til jordbruksoppgjøret 2020.

Vårkorn i solnedgang (Copyright: © Erling Fløistad / NIBIO )

Bruk av dekk-/fangvekster for å øke karbonbindingen i jord, ble i rapporten Muligheter og utfordringer for økt karbonbinding i jordbruksjord vurdert å ha høyt karbonbindingspotensiale, høy sannsynlighet for effekt, høy teknologisk tilgjengelighet og høy gjennomførbarhet for bønder.
Utredningen skal se nærmere på hvordan man i et prosjekt i regionen Kaindorf i Østerrike har klart å øke humusinnholdet fra 3 % til 7-8 % i løpet av fem år. Prosjektet skal også se på erfaringer med tiltak som gjennomføres i Norge, for eksempel aktiviteter i "jordhelsegruppa" i Østfold og arbeid i regi av Fylkesmannen i Viken (Buskerud). Prosjektgruppa ønsker å belyse systemer og løsninger som er med på å øke bruken av fangvekster. Her vil de vektlegge hvordan en kan stimulere til driftssystemer som gir økt binding av karbon i jordbruksjord.

Prosjektfakta

Prosjekteier:

 AgriAnalyse AS

Prosjektleder:

 Bjørn Ingar Holmen

Tilsagn:

 500 000 kr

Tilsagnsnr.

 121410

Finansiering:

 JA

Periode:

 2019-2020

Samarbeid med:

Klimasmart landbruk, Fylkesmannen i Oslo og Viken, NIBIO, NLR, Felleskjøpet