Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

KLIMAGASS: Gjødslingsstrategier for eng som minimerer lystgassutslipp i kjølige og våte vårer

En av syv utredninger som skal bidra med kunnskap om hvordan redusere jordbrukets klimagassutslipp, bestilt i jordbruksoppgjøret 2017.

Spredning av husdyrgjødsel (Copyright: Colorbox)

Prosjektets hovedmål er å bidra til økt kunnskap og bevissthet om hvordan lystgasstap kan reduseres og kompenseres i grovfôrdyrkinga. Det er i dag stor usikkerhet rundt hvor store tapene faktisk er og når de skjer. Prosjektets bidrag til en balansert nitrogengjødslingspraksis og lavere lystgasstap vil komme gjennom å utnytte en pågående serie av gjødslingsforsøk ute hos gårdbrukere til beregninger av nitrogenbalanser på alle felt og lystgassmålinger på utvalgte felt. Resultatene vil gi grunnlag for bevissthetsskapende diskusjoner i næring, rådgivningstjeneste, forvaltning og forskning. Videre vil dataene kunne brukes av dem som utvikler gjødslingsplanleggingsprogram og klimagasskalkulatorer for enkeltbruk.

Prosjektfakta

Prosjekteier:

NIBIO

Prosjektleder:

Shahid Nadeem

Tilsagn:

1,3 mill. kr

Tilsagnsnr.

157161

Finansiering:

JA-CO2

Periode:

2018-2020